الجمعة، 7 يوليو 2017

مقالة لي مترجمة إلى الفارسية منشورة في وكالة إيرانية

به قلم باسم محمد حبيب

براي حل اين مشكل شايسته است كه دولت عراق دو چيز را هم‌زمان مورد التزام قرار داهد. از طرف خود گروه اشرف را ملزم به اصول اقامت كند و در مقابل به اصول ميهمان‌نوازي ملتزم شود. به اين معني كه ساكنين اشرف از انجام هر كاري كه به حاكميت عراق لطمه بزند يا با روابط جديد عراق با ايران تناقض داشته باشد خودداري كنند و در ازاي آن در عراق بمانند و در امن به‌سربرند. و به تبع آن دولت ايران نبايد از عراق بيش از اين بخواهد. تا با اين كار حق حاكميت عراق در پناه دادن يا ميهمان‌داري از هركسي كه مي‌خواهد به نحوي كه با اصول حسن هم‌جواري مغايرت نداشته باشد، را خدشه دار نكند. و در صورتي كه گروه اشرف اين را قبول كردند و به تمايل دولت عراق تن دادند، عراق به حفاظت از آنان و پناه دادنشان در صورت ماندنشان در عراق ملتزم شود. اما در صورتي كه اينان به هر بهانه يا علت، پايبندي به آن‌چه را كه عراق اعلام مي‌كند را رد كردند، دولت عراق براي برخورد با اين پرونده به شكلي كه در خدمت منافع عراق باشد آزاد بوده و دست باز خواهد داشت. اما ترجيح داده مي‌شود كه مسأله به اين جا نرسد و هدف اينان آن‌چنان از اظهارتشان مشخص مي‌شود، رسيدن به نقطه‌يي است كه از خطر در امان باشند، و به نفعشان نيست كه با دولت عراق عداوت بورزند و بيش از يك جبهه را باز كنند آن‌هم در حالي كه غرق مسائل خودشان هستند و وضعيت پيچيده‌يي را كه وضعيت جديد تحميل مي‌كند خوب درك مي‌كنند. به اين ترتيب مي‌توان هر اشكال قانوني يا اخلاقي را كه از برخورد نامناسب با اين مسأله ناشي مي‌شود، را جبران كرد. عراق اكنون فرصت دارد كه در آن واحد به صورتي سياسي و اخلاقي برخورد كند و شايسته حفظ تعهد قانوني و اخلاقي خويش در قبال گروه اشرف هست و در عين حال هرگونه احراجي در رابطه با ايران را جبران مي‌كند. و صرف‌نظر از سياست كه ايجاب مي‌كند به اين مسأله از زاويه منافع عراق نگاه شود، ما به خاطر اين كه پرونده‌هاي معلق بسياري با ايران داريم و نياز است كه گامهاي متقابلي براي حلشان برداشته شود، جنبه انساني مسأله هم هست كه بايد بيشترين اهميت را به‌آن بدهيم، چرا كه اينان بر حسب عُرف، ميهماناني هستند كه وارد خانه ما شده و خواستار حفاظت شده‌اند، و مادامي‌كه به اصول ميهمانداري پايبند هستند، ما نبايد با آنها بد باشيم. راه‌حل مطمئنًا پاي فشردن روي نظري است كه ما را وادار به اتخاذ هرگونه تصميمي نكند.

ليست هناك تعليقات:

تغريدات بواسطة @basim1969 تابِع @basim1969